E plus A HB

 

Eva Hjärne (ex Henricson)

+

Anna Carter

Reinsurance Consultants

Eva Hjärne:


E-mail: eva.hjarne@eplusa.se

Mobile: +46 722 32 58 53

Anna Carter:


E-mail: anna.carter@eplusa.se

Mobile: +46 722 32 32 52

E plus A Handelsbolag bildades av Eva Hjärne och Anna Carter i maj 2010.


Handelsbolaget är registrerat i Sverige och erbjuder konsulttjänster till försäkrings- och återförsäkringsbolag samt till mäklare och revisorer.


Vi kan också översätta och korrekturläsa alla sorters dokument från svenska-engelska-svenska.

E plus A Handelsbolag was formed in May 2010 by Eva Hjärne and Anna Carter.


The company is registered in Sweden and offers consultancy services to insurance and reinsurance companies, brokers and auditors.


We also offer Swedish-English-Swedish translation and proofreading services (all types of documents).

E plus A Handelsbolag, c/o Eva Henricson, Tellusgatan 6A, 224 57 Lund, Sweden

Svenska../SV/Varfor_E_plus_A.html
English../EN/Why_E_plus_A.html