Vad kan vi erbjuda?

Hur kan vi stå till tjänst?


 1. Beräkning av avgiven återförsäkring


 1. Undersöka var era återförsäkrare finns idag


 1. Revision av försäkringsverksamheten

 2. Avsluta kontrakt

 3. Inspektioner

 4. Hantering av fordringar

 5. Registrering av krav hos konkursbolag

 6. Företagsbesiktning

 7. Översättning och korrekturläsning


 

Varför ska ni välja oss?

 1. Vi erbjuder fullständig sekretess

 2. Vi har 30 års erfarenhet var och gott minne

 3. Vi har ett bra kontaktnät, särskilt i Storbritannien och Skandinavien

 4. Vi förstår problematiken med kulturskillnader

 5. Vi är finkänsliga och diplomatiska

 6. Vi är envisa

 7. Vi är inte rädda för att ta i

 8. Vi är inte rädda för att ta itu med skeletten i garderoben

 9. Vi är lagarbetare som finner lösningar genom samarbete